Mascot Paradise kannur

    Mascot Paradise kannur

    Address;  Near Sree Narayana Park Kannur-Alavil Road,

     Kannur,

     Phone: 099619 19272