Mallya City Hospital kasaragod

Mallya City Hospital kasaragod

Address: Dwaraka Road, Kasaragod, 

Kerala 671123 

Phone: 04994 226 818