Mallya City Hospital kasaragod

    Mallya City Hospital kasaragod

    Address: Dwaraka Road, Kasaragod, 

    Kerala 671123 

    Phone: 04994 226 818