Govt Ayurvedic College Pariyaram

    Govt Ayurvedic College

     Pariyaram , kannur

     phone ; 0497 2800167