Govt Ayurvedic College Pariyaram

Govt Ayurvedic College

 Pariyaram , kannur

 phone ; 0497 2800167