Dinesh Auditorium kannur

    Dinesh Auditorium kannur

    Address ; Thana,, Kannur – 670001

    Phone ;  0497-2712965