Akshaya Kavalam

  Akshaya E-Centre, Thekkeparambil Building Kavalam P O,

  Kavalam, Alappuzha

  Kavalam Sbt Jn

  Alappuzha

  Kerala, India – 688506

   0477 2746020,

   akshayakavalam@gmail.com bsskavalam@yahoo.com