Akshaya Kavalam

Akshaya E-Centre, Thekkeparambil Building Kavalam P O,

Kavalam, Alappuzha

Kavalam Sbt Jn

Alappuzha

Kerala, India – 688506

 0477 2746020,

 akshayakavalam@gmail.com bsskavalam@yahoo.com